Δεν εκτελούνται παραγγελίες προσωρινά Απόρριψη

})